Feu-vos-en socis/sòcies

Gràcies pel vostre interès per formar part de l’ACPA. Si us plau, empleneu el següent formulari amb les vostres dades de contacte. Us informem que la quota anual de socis per aquest 2020 és de 20€. Tan bon punt rebem les vostres dades, ens posarem en contacte amb vosaltres per dir-vos com efectuar el pagament de la quota.


    Comissió de defensa de dretsComissió d'agrupació professionalComissió de recerca i innovacióCap


    En aplicació de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem que les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat de l’Associació Catalana per la Promoció de l’Accessibilitat per a les finalitats pròpies d’aquesta entitat. Així mateix, us informem que existeix la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades que suministreu, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a la Junta Directiva de l’associació.

    Estic d'acord amb la declaració de tractament de dades (obligatori).