Què fem?

L’ACPA és una entitat de nova creació. El mes de gener de 2020 hem impulsat projectes en tres línies de treball:

    1. La defensa de drets dels usuaris de l’accessibilitat a Catalunya. Elaborarem guies per orientar els usuaris pel que fa als seus drets, donarem difusió a casos de vulneració de drets que ens comuniqueu o que altres entitats col·laboradores ja hagin detectat, contactarem amb els proveïdors de serveis en què es detectin males pràctiques i posarem a l’abast dels usuaris una bústia de notificació de casos de vulneració de drets, entre d’altres. Si en voleu més informació, contacteu amb nosaltres a defensadrets@acpacces.cat.
    2. L’agrupació professional, la posada en valor i la formació continuada dels professionals de l’accessibilitat a Catalunya. Organitzarem cursos, seminaris i jornades de formació per a professionals, oferirem una base de dades de consulta pública de membres professionals de l’ACPA, per facilitar el contacte entre professionals i clients potencials, treballarem en la visibilització dels professionals mitjançant la difusió d’esdeveniments que comptin amb serveis d’accessibilitat a Catalunya. Si en voleu més informació, contacteu amb nosaltres a professionals@acpacces.cat.
    3. La difusió i la promoció de la recerca sobre accessibilitat sensorial i cognitiva, amb èmfasi en la producció de les universitats catalanes. Els socis d’ACPA rebran un butlletí amb les darreres publicacions rellevants d’aquest àmbit de recerca, vetllarem per la transferència del coneixement generat des de les universitats cap a la societat, i promourem projectes de recerca, especialment qualitativa i amb finalitats de sensibilització per al conjunt de la societat, que posi de manifest la necessitat de serveis d’accessibilitat de qualitat. Si en voleu més informació, contacteu amb nosaltres a recerca@acpacces.cat.